Sıvı toplama damlama sızma küveti

Kimyasal sıvı yağ toplama küveti - paleti


Dökülme paletleri standart IBC'leri ve varilleri güvenli bir şekilde saklamak için idealdir. Dökülme paleti, çıkarılabilir galvanizli ızgara ile birlikte gelir. Oluşabilecek dökülmeleri temizlemek için karter alanına tam erişim sağlar. Korozyona dayanıklı boya ile kaplanmış renk seçenekleri mevcuttur.

Sıvı toplama küveti yüksek derecede yanıcı veya uçucu sıvıların depolanması için uygundur. Çeşitli üretim alanları ve tehlikeli sıvı kullanım durumlarında varil, ibc gibi tank alternatiflerinin boşaltımı ile oluşabilecek sızıntı, akıntı, döküntü, damlama esnasında oluşabilecek tehlike ve hasarın önlenmesi için kullanılan sıvı toplama küveti, döküntü toplama paleti, kimyasal taşma havuzu, kimyasal sıvı damlama tavası, kimyasal sıvı toplama küveti, atık sıvı toplama paleti, kimyasal atık toplama tavası gibi ürün adları ile talep edilen varil,ibc tankları paletidir.

Ki̇myasal döküntü sizinti paletleri̇ tüm Dünya standartlarına uyumlu olarak üretilmektedir. Kimyasal Döküntü Toplama Paletleri Tehlikeli asitler, kostikler ve solventlere dayanıklıdır ve kirli ortamlar için kullanışlıdır. IBC Atık Döküntü Toplama Paleti Transpalet ile rahat ve güvenli taşıma kolaylığı sunar.

Çok işlevli Atık ve Döküntü Toplama Küvet ve Paletleri; kayarak düşme kazalarına karşı personel ve iş güvenliği, atık ve döküntü temizliği masraflarında tasarruf sağlar. Kimyasal sızıntı küveti %100 geri dönüşümlü malzemeden üretilmektedir.  Döküntü Toplama Paletleri kullanılacak ortamın ihtiyacına yönelik olarak 2 varil kapasiteli sıvı damlama paleti, 3 varil kapasiteli sıvı sızma küveti, 4 varil kapasiteli varil paleti, İbc tankı için kimyasal yağ toplama damlama paleti küveti şeklinde üretilmektedir.

  • Kimyasal Döküntü Toplama paleti Kapasitesi ihtiyaca yönelik üretim ile sağlanmaktadır.
  • Varil ibc tank tavası Paslanmaz çelik ve galvaniz toz boyalı olmak üzere istenilen ebatlarda üretimi yapılabilmektedir.
  • Döküntü Toplama Küvet ve Paletleri Hidrokarbon türevi çözücü solventler için paslanmaz çelik modeldedir.
  • Döküntü Toplama Paletleri IBC tankları ve variller için uygundur. 
  • Kimyasal yağ toplama damlama paleti Tahliye vanası ile sızıntılar başka kaplara aktarılabilir.
  • Kimyasal taşma havuzu Yükseltilmiş ayaklar ile Forklift veya transpalet vasıtası ile taşınabilir.
  • Varil Kimyasal ve Atık Paletleri Standart olarak boşaltma için vana mevcuttur.
  • Kimyasal taşma havuzu Standart olarak Forklift ile taşınabilir şekilde tasarıma sahiptir.
  • Döküntü Önleme Tavaları ve Toplama Paletleri Tekerlek ve taşıma kulpu isteğe bağlıdır

Varil İbc Döküntü Yağ Sıvı Toplama Paleti Kimyasal Direnç Tablosu

Ürün imalatında seçilecek hammaddenin ve palet içinde kalacağı sürenin oranlarına ve seçeneklerine bağlı olarak direnç seçenekleri değişmektedir. Alüminyum, paslanmaz çelik , boyalı boyasız, sac malzeme, galvaniz kaplama gibi alternatif ürün özelliği seçenekleri ile sunulmaktadır. Uzun ve sağlıklı ürün ömrü Kullanılan metalin direncine bağlı olduğundan imalat öncesi kimyasal özellikleri belirtilmeli ve malzeme seçimi ihtiyaca yönelik belirlenmelidir.


Asetaldehit% 40 Butanol Fluosilik Asit Metil Amin% 32 Selenik Asit
Asetamit Butil asetat Formaldehit% 40 Metil Sülfat Silisik asit
Asetik Asit% 10 Bütil Alkol Formamid Metil Sülfürik Asit Gümüş nitrat
Aseton Butilen Glikol Formik asit Monokloroasetik Asit Etil Ester Sodyum Asetat sat.sol
akrilonitril Bütirik asit Meyve Hamuru Sol Monkloroasetik Asit Metil Ester Sodyum Akrilatlar
Adipik Asit Kalsiyum Karbonat sat.sol Furfural Morfolin Sodyum Benzoat
Alifatik Hidrokarbonlar Kalsiyum klorür Galik Asit sat.so MowilithD Sodyum bikarbonat
Alil Alkol% 96 Kalsiyum hidroksit Glukonik Asit Muriatic Asit Sodyum Bisülfat sat.sol
Şap (aqu.sol) Kalsiyum Hipoklorit sol Gliserin Nikel Klorür sat.so Sodyum Bisülfit
Alüminyum Klorür doy. Sol Kalsiyum Nitrat% 50 Glikol Nikotin Seyreltme Sodyum Bromür
Alüminyum Florür Kalsiyum Sülfat sat.sol Glikol Eterler Nikotinik Asit Sodyum karbonat
Alüminyum Hidrojen sol% 10 Karbonik Asit (Aq.C02) Glikolik Asit Nitrik Asit% 25 Sodyum klorat
Alüminyum Hidroksit Karbonmonoksit heptan n-oktan Sodyum klorit
Alüminyum Sülfat sat.sol Kostik (Sulu) hekzan Oktil Kresol Sodyum Kromat
Amonyak (Susuz) Kostik Potas Sol. % 50 Hexanel Tert Oleik asit Sodyum Disülfit
Amonyak (aqu.sol) Kostik Soda Sol. % 10 Hidrazin Hidrat Ortofosforik Asit% 50 Sodyum Ditiyonit% 10
Amonyak (% 100 Kuru Gaz) Kloral Hidrat Hidrosülfit% 10 Oksalik asit Sodyum Ferrisiyanür
Amonyum asetat kloroetanol Hidroksilamin Sülfat Parafin Emülsiyonları Sodyum Ferrosiyanür sat.sol
Amonyum Biflourid Klorik Asit% 10 Hidrazin% 35 Parafin yağı Sodyum Florür sat.sol
Amonyum Karbonat% 50 Kloroasetik Asit Hidrazin Hidroklorür Perklorik Asit% 20 Sodyum Hidroksit Kons.
Amonyum Klorür chlorobenzene Hidroiyodik Asit Fosforik Asit% 50 Sodyum hipoklorit
Amonyum Hidrojen Florür% 50 Krom Şap sat.sol Hidrobromik Asit% 50 Fosfor Sarı Sodyum İyodür
Amonyum hidroksit Kromik Asit sat.sol Hidrosiyanik Asit sat.sol Fosfor Pentoksit Sodyum nitrat
Amonyum Metafosfat sat.so Sitrik Asit% 25 Hidroklorik Asit% 36 Ftalik Asit Sodyum Oksalat
Amonyum Nitrat sat.sol Clorox Çamaşır Suyu Hidroflorik Asit% 40 Ftalik Anhidrit Sodyum Persülfat
Amonyum Persülfat sat.so Bakır Siyanür Hidroflorisilik Asit Pikrik Asit% 1 Sodyum Fosfat
Amonyum Fosfat Bakır Nitrat Hidrojen Bromür% 10 Potas Sodyum silikat
Amonyum Sülfür sat.sol Bakır sülfat Hidrojen Peroksit% 20 Potasyum / Alüminyum Sodyum sülfat
Amonyum Tiyosiyanat sat.sol Kresol% 90 Hidrojen Fosfit% 100 Potasyum Bikromat Sodyum Sülfür
Amil Asetat Krisilik Asit Hidrojen sülfid Potasyum Borat% 10 Sodyum Sülfonatlar
Amil Alkol Krotonik Aldehit Hipoklorik Asit Potasyum bromit Sodyum Tiyosülfat
Antimon Tuzları Cuprous Chloride sat.sol İyot (Alc. Sol.) Kons. Potasyum klorat Nişasta Çözeltisi sat.sol
Antimon Triklorür% 90 Sikloheksan Demir (II) Klorür doy. Sol Potasyum klorür Stearik asit
Sulu Alkaliler (NaOH) CycIohexanol Demir (II) Sülfat sat.sol Potasyum Kromat Süksinik Asit
Arsenik Asit Dextrin sat.so Demir (III) Klorür doy. Sol Potasyum siyanür Kükürt
Asorbik Asit% 10 Dekstroz sat.sol Demir (III) Nitrat sat.sol Potasyum Dikromat% 40 Sülfürik Asit% 50
Baryum Karbonat sat.sol Dietil Karbonat Demir (III) Sülfat sat.sol Potasyum Florür Tannik Asit çözeltisi
Baryum Klorür Disodyum Fosfat izopropanol Potasyum hidroksit Bronzlaşma Özleri
Baryum Siyanür Dietilen Glikol İzopropil Asetat Potasyum iyodür Tartarik Asit sat.sol
Baryum Hidroksit doy. Sol Diglikolik Asit% 30 İzopropil alkol Potasyum Nitrat sat.sol Tetraetil Kurşun
Baryum Nitrat Dioksan Laktik Asit (Tüm Konsantrasyonlar) Potasyum Perborat sat.sol Tributylprosphate
Baryum Sülfat sat.sol Elektrolit Kurşun Asetat sat.sol Potasyum Perklorat Trikresil Fosfat
Baryum Sülfür Etanol Magnezyum karbonat Potasyum permanganat Triethanolamine
Akü Sıvısı, Asit Etilen Klorohidrin Magnezyum hidroksit Potasyum Persülfat sat.sol Trisodyum Fosfat sat.sol
benzaldehit Magnezyum oksit Magnezyum Nitrat Potasyum Fosfatlar Üre
Benzen Etilen Diamin EtilenGlikol Potasyum Sülfat Islatıcılar Beyaz Asit% 75
Benzoik asit Ferrik Klorür sat.sol Magnezyum sülfat propanol Maya sol
Benzil alkol Ferrik Nitrat sat.sol Maleik asit Propargil Alkol% 7 Çinko Bromür sat.sol
Benzil Kloroformat Ferrik Tuzlar Malik Asit% 1 Propionik Asit% 50 Çinko Klorür doy. Sol
Borik Asit Seyreltme Ferrik Sülfat sat.sol Merkür Propil Alkol Çinko Sülfat
Borik Asit Kons. Demir sülfat Metanol Propilen Diklorür  Sülfatlar% 50
Bütadien Floroborik Asit Metil Asetat
Firmamız; Sıvı toplama küveti,Kimyasal toplama paleti,Varil toplama paleti,Varil stoklama küveti,Varil stoklama paleti,Yağ toplama tavası,Yağ toplama kabı,Varil taşma teknesi,Paslanmaz çelik kimyasal toplama küveti,Döküntü  yağ toplama  küveti,Akaryakıt tankı taşma havuzu,Kimyasal taşma havuzu,Kimyasal tank taşma havuzu,Yağ toplama küveti,Mekanik  atık yağ toplama kabı,Yağ boşatma  tankı,Yağ boşaltım tavası,Yağ toplama makinası,Yağ boşaltma tanklarıVaril taşıma ve stoklama istasyonları,Varil  paleti,Varil  stoklama paleti,Varil  taşıma paleti,Varil istifleme paleti,Varil  paletleri,Varil  depolama  paleti,Varil taşıma aparatı,Varil kaldırma aparatı, ibc tankı toplama paleti,Ibc tankı stoklama küveti,Yağ toplama küvetiKimyasal akıntı toplama küveti,Kimyasal döküntü  toplama küveti,Varil taşıma paleti,Galvaniz çelik varil paleti,Varil paletleri,Asit toplama tavası,Varil çelik paleti,Yağ atık tankı paleti,Kimyasal taşıma kapları,Asit paleti,Asit tavası,Varil toplama küveti,Taşma kabı,Taşma küveti,Taşma paleti,Damlama paleti,Varil taşıma paleti,Varil iş güvenliği  paleti,Döküntü toplama paletleri,Döküntü toplama paleti,Kimyasal  küvet,Kimyasal toplama küveti,Taşma havuzu,Varil kaldırma 
dokulme-sizinti-acil-mudahale-kaplari-tank-konteyner-icin-celik-toplama-kuveti-varil-stoklama-icin-kuvetli-kimyasal-madde-dolaplari-icin-taban-kuveti

Sıvı kimyasal toplama küveti

dokulme-sizinti-acil-mudahale-kaplari-tank-konteyner-icin-celik-toplama-kuveti-varil-stoklama-icin-kuvetli-kimyasal-madde-dolaplari-icin-taban-kuveti

İbc varil kimyasal taşma havuzu

raf-icin-asilabilir-demonte-sivi-damlama-sizma-akma-tavasi-kuveti-paleti-modeli-fiyati

Raf için asılabilir sıvı damlama taşma küveti

Sıvı toplama küveti
Kimyasal toplama paleti
Varil toplama paleti
Varil altlığı stoklama küveti
Varil stoklama paleti
Yağ toplama tavası
Yağ toplama kabı
Varil taşma teknesi
Döküntü  yağ toplama  küveti
Akaryakıt tankı taşma havuzu
Kimyasal taşma havuzu
Kimyasal tank taşma havuzu
Yağ toplama küveti
Mekanik  atık yağ toplama kabı
Atık yağ boşatma  tankı
Yağ boşaltım tavası
Yağ toplama makinası
Yağ boşaltma tankları fiyatı
Varil taşıma ve stoklama istasyonları
Varil altı çevreleme paleti
Varil  stoklama paleti fiyatları
Hazneli varil  taşıma paleti
Varil istifleme sınırlama paleti
Plastik varil bidon paletleri
Küçük kimyasal bidon dolabı
Varil  taşıma  aparatı  imalatı
Emniyetli varil kaldırma aparatı
Sızdırmaz atık sıvı toplama küvetleri
Galvaniz hazneli düz metal paletler
Döküntü muhafazalı varil arabası
Dökünü çevreleme güvenlik kapları
Paslanmaz çelik taşma havuzları
Raf için taban küveti ızgarası
Varil rafı istifleme stoklama iskeleti
Varil boşatma aparatı
Çelik toplama retansiyon küveti
Motor karteri yağ toplama kabı
Izgaralı taşma kabı arabası
Kaçak sızıntı akıntı durdurma tavası
Tiner kutuları tenekesi  damlama paleti
Solvent mürekkep toplama tavaları
Taşma paletli tehlikeli kimyasal dolapları
Varil için atık sıvı toplama küveti
İkili blok yapı sıvı toplama küveti
Dolum alanları için toplama küvetleri
Akülü forklift akü suyu sızıntı tavası
Toplama ve ikincil kaplar
Laboratuvar numune karıştırma tepsisi
Paslanmaz eczacılık tepsisi
Laboratuvar tüpleri tavaları

Ibc tankı toplama paleti
Ibc tankı stoklama küveti
Yağ toplama küveti
Tehlikeli kimyasal akıntı toplama küveti
Kimyasal döküntü  toplama küveti
Tekerlekli varil taşıma paleti
Galvaniz paslanmaz çelik varil paleti
Varil zemin paletleri
Asit bidonu toplama tavası
Varil çelik paleti imalatı
Yağ atık tankı paleti
Kimyasal taşıma kapları
Asit sıçrama saçılma önleme paleti
Asit tavası karteri üretimi
Varil altı toplama küveti 
Taşma kabı karterleri
Taşma karter küveti
Krom nikel taşma paleti tepsisi
Kimyasal taşırma kapları
Universal düz damlama paleti
Tekerlekli varil taşıma paleti
Varil iş güvenliği  paleti
Döküntü toplama paletleri
İstiflenebilir döküntü toplama paleti
Kimyasal  çevre koruma küvetleri
Tehlikeli kimyasal toplama küveti
Taşma havuzu tepsileri
Varil depolamak için kaldırma aparatları
Varil  kaldırma makinası
İkincil sınırlama araçları
Hazneli varil döküntü sınırlama paletleri
Serpinti ikincil korumalar 
Kimyasal plastik bidon dolapları
Sızıntı kaçak durdurucular paletler
Varil yağ dolum istasyonu standları
Varil tipi sızıntı emniyet standı
Kullanılmış atık motor yağı toplama kabı
Üst üste geçmeli varil istifleme rafı
Döküntü önleme ve toplama tavası
Taşma havuzu hesabı  yönetmelik
Sızma ve taşma önleyici  tava
Taşma altlıklı kimyasal varil ibc dolabı
IBC tankı için sıvı toplama küvetler
Kombine atık sıvı toplama küveti
Trafo yağı sızıntı damlama tavası 

Tehlikeli kimyasal toplama tavaları
Tehlikeli kimyasal taşıma arabası
Varil taşıma arabaları
Tank taşma havuzu
varil stoklama istasyonu
Kimyasal toplama teknesi
Yağ toplama tekneleri
Plastik  kimyasal toplama küveti
Varil depolama boşaltma çevreleme paleti
Varil taşıma arabaları haznesi
Varil stoklama istasyonları
Yakıt tankı taşma havuzu
Kimyasal taşma kapları
Varil  çevirme aparatı
Varil devirme  makinası
Atık yağ toplama tankı kabı
Izgaralı küvet platformu
Izgaralı palet haznesi
Ibc tank  zemin küveti altlığı
IBC tank deposu paleti haznesi
Kimyasal  taşma kabı
Asit havuzu platformları
Tekerlekli varil  taşıma arabası
Varil  taşıma arabaları hazneleri
Sızdırmaz metal küvetler
Raflar için sızdırma çelik sac küveti
Dökülme sınırlama eckleri
Dökülme sızıntı acil müdahale kapları
Tank konteyner için çelik toplama küveti
Varil stoklama için küvetli raf
Kimyasal madde dolapları için taban küvet
Varil ibc sızıntı koruma tavası fiyatları
Tank için atık döküntü yağ toplama paleti
Atık yağ petrol tankı taşma paleti
Mekanik pompalı atık yağ toplama kabı
Paslanmaz çelik kimyasal toplama küveti
Raflar için asılabilir ızgaralı taban küvetleri
Yağ toplama tepsili varil rafları
Döküntü önleme çevreleme kontrol paleti
Boya kutusu tenekeleri stoklama paleti
İstiflenebilir  varil  toplama küveti
İkili IBC tankı için toplama küveti
Taşma altlıklı varil dolabı

sıvı atık toplama küveti,kimyasal taşma akma kabı,atık sıvı sınırlandırma tavası,i̇kincil muhafaza kapları,kimyasal sınırlama araçları,kimyasal sınırlama ekipmanları,asit taşma kabı,tehlikeli madde sınırlama konteyneri,yangına dayanıklı ikincil kaplar,galvaniz kaplamalı ikincil kaplar,endüstriyel sıvı muhafaza tankı,endüstriyel kimyasal sızıntı kovası,musluklu tahliyeli kimyasal araçları, tekerlekli tehlikeli atık konteyneri,ibc kimyasal taşma ve sızıntı paletleri,ibc tank atık döküntü toplama paleti,kimyasal varil taşıma paletleri,yatay atık ve kimyasal toplama rafı,kimyasal atık toplama tepsisi,çok işlevli atık ve döküntü toplama küvet ve paletleri,taşma kabı,taşkan kabı,taşkan havuzu,taşırma kabı,kimyasal tavası,taşma tavası,taşma paletleri,toplama kabı,damlama kabı,i̇kincil kaplar,kontamine sızma tavası,portatif taşma havuzu,kimyasal taşkan tankı,kimyasal taşma paletleri,atık sızıntı paletleri,varil toplama paletleri,damlama taşkan tankı,sızma taşma havuzu,kimyasal taşma ve dökülme tepsileri,kimyasal atık toplama paleti